NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMIESZCZONE ZOSTAŁY OBIEKTY KTÓRYCH AUTORAMI LUB WSPÓŁAUTORAMI SĄ PROJEKTANCI PRACOWNI. PROJEKTY POWSTAŁY W RAMACH DZIAŁALNOŚCI FIRMY LUB PRZED JEJ POWSTANIEM PRZY WSPÓŁPRACY Z INNYMI PRACOWNIAMI PROJEKTOWYMI ORAZ W RAMACH INDYWIDUALNEJ PRAKTYKI PROJEKTOWEJ.Copyright Arkada Sp. z o.o.

Pracownia Architektoniczna Arkada Sp. z o. o. ul. Ułanów 5/27 20-554 Lublin, tel.  81 527 28 07, e-mail: arkada_spzoo@tlen.pl.