OFERTA

Oferujemy pełny zakres usług związanych z przygotowaniem inwestycji w zakresie wielobranżowej dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz realizacji obiektu.

- Zagospodarowanie terenu,

- Projekty architektoniczne,

- Projekty konstrukcyjne,

- Projekty drogowe,

- Inwentaryzacje,

- Badania geotechniczne.

 

PRACE PRZEDPROJEKTOWE

- Inwentaryzacje obiektów,

- Opinie o stanie technicznym,

- Ekspertyzy,

- Badania geotechniczne,

- Opracowania z zakresu ochrony środowiska,

- Prace studialne,

- Przygotowanie wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

 

PRACE PROJEKTOWE

- Koncepcje,

- Wizualizacje,

- Projekty wnętrz,

- Projekty budowlane,

- Projekty wykonawcze,

- Nadzory autorskie,

- Dokumentacja powykonawcza.

Copyright Arkada Sp. z o.o.

Pracownia Architektoniczna Arkada Sp. z o. o. ul. Ułanów 5/27 20-554 Lublin, tel.  81 527 28 07, e-mail: arkada_spzoo@tlen.pl.